Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Changes of flower bulbs export and import in Poland in the years 1995-2005

Changes of flower bulbs export and import in Poland in the years 1995-2005 Zmiany w eksporcie i imporcie cebul i bulw kwiatowych w Polsce w latach 1995-2005 Przeprowadzone analizy wskazują, że w badanym okresie znaczący udział w krajowym handlu zagranicznym materiałem kwiaciarskim miały cebulki w stanie uśpienia, stanowiły średnio 15,68% eksportu i 15,60% importu produktów kwiaciarskich. Zarówno eksport, jak i import cebul i bulw kwiatowych wykazywały tendencję rosnącą, przy czym dynamika importu była szybsza. W strukturze gatunkowej krajowego handlu zagranicznego cebulami i bulwami kwiatowymi dominujące znaczenie miał materiał wyjściowy z grupy "pozostałe", który w latach badań stanowił średnio 96,21% eksportu i 61,66% importu. Głównym odbiorcą była Holandia, do której trafiało średnio 91,33% całego eksportu. Wzrosła również rola krajów Europy Środkowowschodniej jako odbiorców. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Horticultura de Gruyter

Changes of flower bulbs export and import in Poland in the years 1995-2005

Annales UMCS, Horticultura , Volume 18 (4) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/changes-of-flower-bulbs-export-and-import-in-poland-in-the-years-1995-sc0t0EErjI

References (1)

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
1233-2127
eISSN
2083-6058
DOI
10.2478/v10084-008-0007-6
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zmiany w eksporcie i imporcie cebul i bulw kwiatowych w Polsce w latach 1995-2005 Przeprowadzone analizy wskazują, że w badanym okresie znaczący udział w krajowym handlu zagranicznym materiałem kwiaciarskim miały cebulki w stanie uśpienia, stanowiły średnio 15,68% eksportu i 15,60% importu produktów kwiaciarskich. Zarówno eksport, jak i import cebul i bulw kwiatowych wykazywały tendencję rosnącą, przy czym dynamika importu była szybsza. W strukturze gatunkowej krajowego handlu zagranicznego cebulami i bulwami kwiatowymi dominujące znaczenie miał materiał wyjściowy z grupy "pozostałe", który w latach badań stanowił średnio 96,21% eksportu i 61,66% importu. Głównym odbiorcą była Holandia, do której trafiało średnio 91,33% całego eksportu. Wzrosła również rola krajów Europy Środkowowschodniej jako odbiorców.

Journal

Annales UMCS, Horticulturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.