Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Concentration of IFN-γ in serum of sows with MMA syndrome

Concentration of IFN-γ in serum of sows with MMA syndrome Kształtowanie się stężenia IFN-γ w surowicy świń z zespołem MMA Badania przeprowadzono na 10 świniach, u których po porodzie wystąpiły objawy MMA (grupa doświadczalna) i 10 zdrowych świniach (grupa kontrolna) pochodzących z jednego gospodarstwa o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Stężenie IFN-γ mierzono 48-72 i 12-24 godz. przed porodem oraz 12-24 i 48-72 godz. po porodzie komercyjnym testem ELISA. Badania wykazały statystycznie istotnie wyższe stężenia IFN-γ w surowicy świń grupy doświadczalnej niż grupy kontrolnej zarówno przed porodem, jak i po porodzie. Wskazuje to na udział IFN-γ w patogenezie zespołu MMA. Oznaczanie stężenia IFN-γ w surowicy świń w okresie okołoporo-dowym może być przydatne do wczesnego diagnozowania oraz monitorowania przebiegu tej choroby. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Medicina Veterinaria de Gruyter

Concentration of IFN-γ in serum of sows with MMA syndrome

Annales UMCS, Medicina Veterinaria , Volume 63 (2) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/concentration-of-ifn-in-serum-of-sows-with-mma-syndrome-fof7D5p0KI

References (26)

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0301-7737
DOI
10.2478/v10082-008-0007-9
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Kształtowanie się stężenia IFN-γ w surowicy świń z zespołem MMA Badania przeprowadzono na 10 świniach, u których po porodzie wystąpiły objawy MMA (grupa doświadczalna) i 10 zdrowych świniach (grupa kontrolna) pochodzących z jednego gospodarstwa o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Stężenie IFN-γ mierzono 48-72 i 12-24 godz. przed porodem oraz 12-24 i 48-72 godz. po porodzie komercyjnym testem ELISA. Badania wykazały statystycznie istotnie wyższe stężenia IFN-γ w surowicy świń grupy doświadczalnej niż grupy kontrolnej zarówno przed porodem, jak i po porodzie. Wskazuje to na udział IFN-γ w patogenezie zespołu MMA. Oznaczanie stężenia IFN-γ w surowicy świń w okresie okołoporo-dowym może być przydatne do wczesnego diagnozowania oraz monitorowania przebiegu tej choroby.

Journal

Annales UMCS, Medicina Veterinariade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.