Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Description of selected grass communities in the "Kózki" nature reserve and a test of their active protection through the grazing of sheep of the Świniarka race

Description of selected grass communities in the "Kózki" nature reserve and a test of their... Charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych w rezerwacie przyrody "Kózki" oraz próba ich czynnej ochrony przez wypas owiec rasy świniarka Celem pracy jest charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych, w tym muraw napiaskowych, w rezerwacie przyrody "Kózki" w aspekcie florystycznym i produkcyjnym oraz możliwości wykorzystania owiec rasy świniarka do ich czynnej ochrony. Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2010 r., w południowej części rezerwatu "Kózki", gdzie prowadzono wolny wypas rodzimej rasy owiec świniarka. W badaniach oceniano skład gatunkowy badanych muraw, preferencje pokarmowe owiec, potencjał produkcyjny oraz wartość użytkową runi. Na badanym obszarze wyróżniono zbiorowiska trawiaste z klasy Molinio-Arrhenatheretea , klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis , rzędu Corynephorion canescentis , zespołu Corynephoro-Silenetum tataricae i Caricetum cespitosae. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że owce rasy świniarka mogą być wykorzystywane do czynnej ochrony muraw napiaskowych z uwagi na hamowanie sukcesji wtórnej roślinności drzewiasto-krzewiastej. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

Description of selected grass communities in the "Kózki" nature reserve and a test of their active protection through the grazing of sheep of the Świniarka race

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/description-of-selected-grass-communities-in-the-k-zki-nature-reserve-cmHvRcp4Za
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-011-0009-5
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych w rezerwacie przyrody "Kózki" oraz próba ich czynnej ochrony przez wypas owiec rasy świniarka Celem pracy jest charakterystyka wybranych zbiorowisk trawiastych, w tym muraw napiaskowych, w rezerwacie przyrody "Kózki" w aspekcie florystycznym i produkcyjnym oraz możliwości wykorzystania owiec rasy świniarka do ich czynnej ochrony. Badania przeprowadzono w sezonie wegetacyjnym 2010 r., w południowej części rezerwatu "Kózki", gdzie prowadzono wolny wypas rodzimej rasy owiec świniarka. W badaniach oceniano skład gatunkowy badanych muraw, preferencje pokarmowe owiec, potencjał produkcyjny oraz wartość użytkową runi. Na badanym obszarze wyróżniono zbiorowiska trawiaste z klasy Molinio-Arrhenatheretea , klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis , rzędu Corynephorion canescentis , zespołu Corynephoro-Silenetum tataricae i Caricetum cespitosae. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że owce rasy świniarka mogą być wykorzystywane do czynnej ochrony muraw napiaskowych z uwagi na hamowanie sukcesji wtórnej roślinności drzewiasto-krzewiastej.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References