Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Effect of sodium chloride on seed germination and biomass of ornamental plants from the families of Amaranthaceae and Chenopodiaceae

Effect of sodium chloride on seed germination and biomass of ornamental plants from the families... Wpływ chlorku sodu w podłożu na kiełkowanie nasion oraz biomasę roślin ozdobnych z rodzin komosowatych i szarłatowatych Celem pracy była ocena wpływu soli do odladzania ulic (98% NaCl) na kiełkowanie nasion oraz biomasę u 15 genotypów roślin ozdobnych (12 z rodziny Amarantaceae kiełkujących wobec: 17, 34, 69, 103, 138, 172 mM NaCl oraz 3 z rodziny Chenopodiaceae kiełkujących wobec: 34, 69, 103, 138, 172, 207, 241, 276, 310, 345 mM NaCl). Stwierdzono, że obecność NaCl w podłożu zmniejsza i wydłuża kiełkowanie nasion. Komosowate podczas kiełkowania wykazywały większą tolerancję na zasolenie niż szarłatowate. W doświadczeniach wazonowych, w warunkach szklarniowych, stwierdzono istotny wpływ wzrastającego zasolenia powodowanego chlorkiem sodu (34, 103, 241, 517 mM NaCl) na rośliny w autotroficznej fazie wzrostu, które powodowało obniżenie wytwarzania świeżej i suchej masy. W niższych stężeniach rośliny niektórych genotypów zareagowały stymulacją akumulacji biomasy. Stwierdzono również istotne różnice genotypowe w reakcji roślin na zasolenie. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Horticultura de Gruyter

Effect of sodium chloride on seed germination and biomass of ornamental plants from the families of Amaranthaceae and Chenopodiaceae

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/effect-of-sodium-chloride-on-seed-germination-and-biomass-of-rGYP7syVlP

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
1233-2127
eISSN
2083-6058
DOI
10.2478/v10084-008-0005-8
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ chlorku sodu w podłożu na kiełkowanie nasion oraz biomasę roślin ozdobnych z rodzin komosowatych i szarłatowatych Celem pracy była ocena wpływu soli do odladzania ulic (98% NaCl) na kiełkowanie nasion oraz biomasę u 15 genotypów roślin ozdobnych (12 z rodziny Amarantaceae kiełkujących wobec: 17, 34, 69, 103, 138, 172 mM NaCl oraz 3 z rodziny Chenopodiaceae kiełkujących wobec: 34, 69, 103, 138, 172, 207, 241, 276, 310, 345 mM NaCl). Stwierdzono, że obecność NaCl w podłożu zmniejsza i wydłuża kiełkowanie nasion. Komosowate podczas kiełkowania wykazywały większą tolerancję na zasolenie niż szarłatowate. W doświadczeniach wazonowych, w warunkach szklarniowych, stwierdzono istotny wpływ wzrastającego zasolenia powodowanego chlorkiem sodu (34, 103, 241, 517 mM NaCl) na rośliny w autotroficznej fazie wzrostu, które powodowało obniżenie wytwarzania świeżej i suchej masy. W niższych stężeniach rośliny niektórych genotypów zareagowały stymulacją akumulacji biomasy. Stwierdzono również istotne różnice genotypowe w reakcji roślin na zasolenie.

Journal

Annales UMCS, Horticulturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References