Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Evaluation of haemocytic immune parameters of different lineages of the honey bee ( Apis mellifera L.)

Evaluation of haemocytic immune parameters of different lineages of the honey bee ( Apis... Ocena parametrów odporności komórkowej różnych linii pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) Zbadano parametry odporności hemocytarnej czterech różnych linii pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.): augustowskiej (MA), północnej (PN) Asta i norweskiej (NRQ). Linie MA, PN i Asta są objęte krajowymi programami hodowlanymi ochrony zasobów genetycznych pszczół, a dla linii norweskiej (NQR) jest realizowany program doskonalenia genetycznego pszczół. Oceniono następujące parametry odpowiedzi immunologicznej: indeks fagocytarny oraz liczbę hemocytów aktywnych w fagocytozie (liczba Wrighta). Badane parametry dla niepobudzonych immunologicznie pszczół robotnic z czterech linii nie różniły się w sposób istotny. Natomiast immunologiczna odpowiedź hemocytarna była po indukcji istotnie silniejsza u pszczół linii augustowskiej i Asta w porównaniu z linią północną i norweską. Wartość indeksu fagocytarnego i liczby Wrighta różniła się istotnie. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Medicina Veterinaria de Gruyter

Evaluation of haemocytic immune parameters of different lineages of the honey bee ( Apis mellifera L.)

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/evaluation-of-haemocytic-immune-parameters-of-different-lineages-of-VGgP3TR4ki

References (12)

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
0301-7737
DOI
10.2478/v10082-008-0005-y
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Ocena parametrów odporności komórkowej różnych linii pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.) Zbadano parametry odporności hemocytarnej czterech różnych linii pszczoły miodnej ( Apis mellifera L.): augustowskiej (MA), północnej (PN) Asta i norweskiej (NRQ). Linie MA, PN i Asta są objęte krajowymi programami hodowlanymi ochrony zasobów genetycznych pszczół, a dla linii norweskiej (NQR) jest realizowany program doskonalenia genetycznego pszczół. Oceniono następujące parametry odpowiedzi immunologicznej: indeks fagocytarny oraz liczbę hemocytów aktywnych w fagocytozie (liczba Wrighta). Badane parametry dla niepobudzonych immunologicznie pszczół robotnic z czterech linii nie różniły się w sposób istotny. Natomiast immunologiczna odpowiedź hemocytarna była po indukcji istotnie silniejsza u pszczół linii augustowskiej i Asta w porównaniu z linią północną i norweską. Wartość indeksu fagocytarnego i liczby Wrighta różniła się istotnie.

Journal

Annales UMCS, Medicina Veterinariade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

There are no references for this article.