Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Filozoficzny wymiar nieusprawiedliwionego samobójstwa

Filozoficzny wymiar nieusprawiedliwionego samobójstwa 10.2478/v10225-012-0042-1 U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES Michael Cholbi jest profesorem filozofii na California State Polytechnic University, Pomona. Specjalizuje si w teorii etyki, ponadto zajmuje si bioetyk, psychologi moralnoci, filozofi socjologii i polityki, filozoficznymi aspektami chorób psychicznych i filozofi edukacji. W swoim dorobku ma liczne artykuly dotyczce problemu samobójstwa, które ukazaly si w czasopismach o zasigu midzynarodowym. Ponadto jest autorem kilku hasel encyklopedycznych. W 2011 roku ukazala si jego pierwsza ksika Samobójstwo ­ wymiar filozoficzny (Suicide ­ The Philosophical Dimensions)1. Celem tej pracy bylo przedstawienie i omówienie glównych pyta filozoficznych dotyczcych problemu samobójstwa. Jak sam autor zaznacza we wstpie, ksika ma inspirowa do dalszych bada i zachci czytelnika do signicia do innych dziel o tej tematyce. W pierwszym rozdziale zatytulowanym Natura samobójstwa Cholbi podaje kilkanacie przykladów mierci samobójczej i omawia je w kontekcie definicji samobójstwa, której najprostsza wersja brzmi nastpujco: ,,samobójstwo to zabicie siebie" (s. 21). Zwraca uwag http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia) de Gruyter

Filozoficzny wymiar nieusprawiedliwionego samobójstwa

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/filozoficzny-wymiar-nieusprawiedliwionego-samob-jstwa-kYa73G9q6D
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2013 by the
ISSN
0137-2025
DOI
10.2478/v10225-012-0042-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

10.2478/v10225-012-0042-1 U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES Michael Cholbi jest profesorem filozofii na California State Polytechnic University, Pomona. Specjalizuje si w teorii etyki, ponadto zajmuje si bioetyk, psychologi moralnoci, filozofi socjologii i polityki, filozoficznymi aspektami chorób psychicznych i filozofi edukacji. W swoim dorobku ma liczne artykuly dotyczce problemu samobójstwa, które ukazaly si w czasopismach o zasigu midzynarodowym. Ponadto jest autorem kilku hasel encyklopedycznych. W 2011 roku ukazala si jego pierwsza ksika Samobójstwo ­ wymiar filozoficzny (Suicide ­ The Philosophical Dimensions)1. Celem tej pracy bylo przedstawienie i omówienie glównych pyta filozoficznych dotyczcych problemu samobójstwa. Jak sam autor zaznacza we wstpie, ksika ma inspirowa do dalszych bada i zachci czytelnika do signicia do innych dziel o tej tematyce. W pierwszym rozdziale zatytulowanym Natura samobójstwa Cholbi podaje kilkanacie przykladów mierci samobójczej i omawia je w kontekcie definicji samobójstwa, której najprostsza wersja brzmi nastpujco: ,,samobójstwo to zabicie siebie" (s. 21). Zwraca uwag

Journal

Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia)de Gruyter

Published: Jun 1, 2013

There are no references for this article.