Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

O dylematach moralnych raz jeszcze

O dylematach moralnych raz jeszcze 10.2478/v10225-012-0041-2 U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES ANETA KOZAK MIGIEL Joanna Górnicka-Kalinowska jest profesorem, kierownikiem Zakladu Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako filozof, historyk idei, etyk zajmuje si wspólczesn psychologi moraln i histori systemów dedukcyjnych. Jest autork licznych publikacji z tej dziedziny. Spod jej pióra wyszla m.in. ksika Idea sumienia w filozofii moralnej. Wspólpracuje z École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryu, a take z Katolickim Uniwersytetem w Leuven. W czerwcu 2012 roku ukazala si kolejna ksika Joanny Górnickiej-Kalinowskiej zatytulowana Tosamo, wola, dzialania moralne. Publikacja zostala wydana w Warszawie przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Pozycja obejmuje dwiecie stron i zawiera dziesi rozdzialów, bibliografi, ródla tekstów oraz indeks. Cz rozdzialów powicona jest analizie pogldów bd idei, a cz rekonstruuje pogldy wybranych przez autork filozofów, takich jak Brentano, Frankfurt, Hume czy Mill. Autorka nie zamiecila w swej ksice wstpu, natomiast pierwszy rozdzial opatrzyla tytulem Zamiast wstpu, co moim http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia) de Gruyter

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/o-dylematach-moralnych-raz-jeszcze-JA0CkeTbIV
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2013 by the
ISSN
0137-2025
DOI
10.2478/v10225-012-0041-2
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

10.2478/v10225-012-0041-2 U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K L O D O W S K A L U B L I N ­ P O L O N I A VOL. XXXVIII, 1 SECTIO I 2013 ANNALES ANETA KOZAK MIGIEL Joanna Górnicka-Kalinowska jest profesorem, kierownikiem Zakladu Etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako filozof, historyk idei, etyk zajmuje si wspólczesn psychologi moraln i histori systemów dedukcyjnych. Jest autork licznych publikacji z tej dziedziny. Spod jej pióra wyszla m.in. ksika Idea sumienia w filozofii moralnej. Wspólpracuje z École des Hautes Études en Sciences Sociales w Paryu, a take z Katolickim Uniwersytetem w Leuven. W czerwcu 2012 roku ukazala si kolejna ksika Joanny Górnickiej-Kalinowskiej zatytulowana Tosamo, wola, dzialania moralne. Publikacja zostala wydana w Warszawie przez Wydawnictwo Naukowe Semper. Pozycja obejmuje dwiecie stron i zawiera dziesi rozdzialów, bibliografi, ródla tekstów oraz indeks. Cz rozdzialów powicona jest analizie pogldów bd idei, a cz rekonstruuje pogldy wybranych przez autork filozofów, takich jak Brentano, Frankfurt, Hume czy Mill. Autorka nie zamiecila w swej ksice wstpu, natomiast pierwszy rozdzial opatrzyla tytulem Zamiast wstpu, co moim

Journal

Annales UMCS. Sectio I (Filozofia, Socjologia)de Gruyter

Published: Jun 1, 2013

There are no references for this article.