Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

Quality and quantitative of the yield of Dracocephalum moldavica L. Part II. Seeds

Quality and quantitative of the yield of Dracocephalum moldavica L. Part II. Seeds Wielkość i jakość plonu pszczelnika mołdawskiego ( Dracocephalum moldavica L.) Cz. II. Nasiona Oceniono wielkość i jakość plonu owoców (nasion) pszczelnika mołdawskiego w zależności od formy botanicznej, a także określono masę nasion na roślinie i plon handlowy nasion. Stwierdzono, że istotny wpływ na wielkość plonu nasion pszczelnika mołdawskiego miała forma botaniczna. W badaniach laboratoryjnych oceniono wartość siewną nasion (wilgotność, MTN, energię i zdolność kiełkowania) oraz zawartość śluzu, białka właściwego i oleju tłustego. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Horticultura de Gruyter

Quality and quantitative of the yield of Dracocephalum moldavica L. Part II. Seeds

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/quality-and-quantitative-of-the-yield-of-dracocephalum-moldavica-l-0hLn0NYkIX
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
1233-2127
eISSN
2083-6058
DOI
10.2478/v10084-011-0002-1
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wielkość i jakość plonu pszczelnika mołdawskiego ( Dracocephalum moldavica L.) Cz. II. Nasiona Oceniono wielkość i jakość plonu owoców (nasion) pszczelnika mołdawskiego w zależności od formy botanicznej, a także określono masę nasion na roślinie i plon handlowy nasion. Stwierdzono, że istotny wpływ na wielkość plonu nasion pszczelnika mołdawskiego miała forma botaniczna. W badaniach laboratoryjnych oceniono wartość siewną nasion (wilgotność, MTN, energię i zdolność kiełkowania) oraz zawartość śluzu, białka właściwego i oleju tłustego.

Journal

Annales UMCS, Horticulturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References