Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The content of mineral elements in Tanacetum vulgare L. from different habitats

The content of mineral elements in Tanacetum vulgare L. from different habitats Zawartość składników mineralnych we wrotyczu ( Tanacetum vulgare L.) pochodzącym z różnych stanowisk Wrotycz występuje w Polsce pospolicie, tworzy liczne stanowiska na nieużytkach, miedzach i przydrożach. W pracy podjęto próbę określenia wpływu warunków siedliskowych na skład mineralny liści, łodyg i kwiatów wrotycza pospolitego ( Tanacetum vulgare L.). Dwuletnie badania przeprowadzono na 24 stanowiskach rejonów: Równiny Włocławskiej, Wyżyny Lubelskiej, Padołu Zamojskiego, Działów Grabowieckich, Płaskowyżu Suchedniowskiego, Wysoczyzny Siedleckiej oraz Niecki Połanieckiej. Rośliny zebrano w pełni kwitnienia, na przełomie lipca i sierpnia w latach 2005 i 2007. Wysuszony materiał roślinny poddano analizom chemicznym na zawartość makroelementów: N, P, K, Ca i Mg. Wykonano również analizę gleby, określając zawartość dostępnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. Oznaczono również pH gleby. Stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem zawartości składników pokarmowych i odczynu gleby na stanowiskach występowania wrotyczu pospolitego. Liście wrotyczu były również bardzo zróżnicowane pod względem składu chemicznego w zależności od stanowiska. W większości badanych roślin stwierdzono większą zawartość potasu, wapnia, magnezu i azotu w liściach. Największą zawartość fosforu oznaczono w kwiatostanach, natomiast najuboższe w makroskładniki były łodygi. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Horticultura de Gruyter

The content of mineral elements in Tanacetum vulgare L. from different habitats

Annales UMCS, Horticultura , Volume 18 (3) – Jan 1, 2008

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-content-of-mineral-elements-in-tanacetum-vulgare-l-from-different-DPEq2tdYkh

References

References for this paper are not available at this time. We will be adding them shortly, thank you for your patience.

Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2008 by the
ISSN
1233-2127
eISSN
2083-6058
DOI
10.2478/v10084-008-0006-7
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Zawartość składników mineralnych we wrotyczu ( Tanacetum vulgare L.) pochodzącym z różnych stanowisk Wrotycz występuje w Polsce pospolicie, tworzy liczne stanowiska na nieużytkach, miedzach i przydrożach. W pracy podjęto próbę określenia wpływu warunków siedliskowych na skład mineralny liści, łodyg i kwiatów wrotycza pospolitego ( Tanacetum vulgare L.). Dwuletnie badania przeprowadzono na 24 stanowiskach rejonów: Równiny Włocławskiej, Wyżyny Lubelskiej, Padołu Zamojskiego, Działów Grabowieckich, Płaskowyżu Suchedniowskiego, Wysoczyzny Siedleckiej oraz Niecki Połanieckiej. Rośliny zebrano w pełni kwitnienia, na przełomie lipca i sierpnia w latach 2005 i 2007. Wysuszony materiał roślinny poddano analizom chemicznym na zawartość makroelementów: N, P, K, Ca i Mg. Wykonano również analizę gleby, określając zawartość dostępnego dla roślin fosforu, potasu i magnezu. Oznaczono również pH gleby. Stwierdzono duże zróżnicowanie pod względem zawartości składników pokarmowych i odczynu gleby na stanowiskach występowania wrotyczu pospolitego. Liście wrotyczu były również bardzo zróżnicowane pod względem składu chemicznego w zależności od stanowiska. W większości badanych roślin stwierdzono większą zawartość potasu, wapnia, magnezu i azotu w liściach. Największą zawartość fosforu oznaczono w kwiatostanach, natomiast najuboższe w makroskładniki były łodygi.

Journal

Annales UMCS, Horticulturade Gruyter

Published: Jan 1, 2008

References