Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The effect of different nitrogen fertilization on some chemical compounds in white cabbage ‘Galaxy F 1 ’ after storage

The effect of different nitrogen fertilization on some chemical compounds in white cabbage... Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na wybrane składniki chemiczne kapusty głowiastej białej ‘Galaxy F 1 ’ po przechowywaniu Praca obejmuje wyniki 3,5-letniego eksperymentu, prowadzonego w latach 2005-2008. Obiektem badań była kapusta głowiasta biała ‘Galaxy F 1 ’. Celem było określenie, czy nawożenie siarczanem amonu oraz nawozem RSM sposobem rzutowym i zlokalizowanym może mieć istotny wpływ na zawartość wybranych składników chemicznych w liściach kapusty po okresie długotrwałego przechowywania. Kapustę zbierano w każdym roku w drugiej dekadzie października, główki przechowywano do połowy lutego następnego roku w komorze przechowalniczej, w której wilgotność względna wynosiła 95-98%, a temperatura 2°C. Uzyskane wyniki potwierdziły, że ‘Galaxy F 1 ’ należy do odmian o bardzo dobrej zdolności przechowalniczej. Po okresie czteromiesięcznego przechowywania wahania zawartości cukrów rozpuszczalnych oraz suchej masy były niewielkie i nie stwierdzono wyraźnego ich związku z nawożeniem. Prawidłowością było podwyższenie poziomu związków fenolowych oraz wolnych aminokwasów po przechowywaniu. Istotnie większy wzrost zawartości wolnych aminokwasów stwierdzono wówczas w przypadku nawożenia kapusty siarczanem amonu. Tuż po zbiorze istotnie mniejszą zawartość tiocyjanianów wykazano w kapuście nawożonej RSM-em. Jednak poziom zawartości tych związków wzrósł po przechowywaniu główek o około 45%, niezależnie od sposobu aplikacji nawozu. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Horticultura de Gruyter

The effect of different nitrogen fertilization on some chemical compounds in white cabbage ‘Galaxy F 1 ’ after storage

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-effect-of-different-nitrogen-fertilization-on-some-chemical-yWBEr0rMYh
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
1233-2127
eISSN
2083-6058
DOI
10.2478/v10084-011-0004-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na wybrane składniki chemiczne kapusty głowiastej białej ‘Galaxy F 1 ’ po przechowywaniu Praca obejmuje wyniki 3,5-letniego eksperymentu, prowadzonego w latach 2005-2008. Obiektem badań była kapusta głowiasta biała ‘Galaxy F 1 ’. Celem było określenie, czy nawożenie siarczanem amonu oraz nawozem RSM sposobem rzutowym i zlokalizowanym może mieć istotny wpływ na zawartość wybranych składników chemicznych w liściach kapusty po okresie długotrwałego przechowywania. Kapustę zbierano w każdym roku w drugiej dekadzie października, główki przechowywano do połowy lutego następnego roku w komorze przechowalniczej, w której wilgotność względna wynosiła 95-98%, a temperatura 2°C. Uzyskane wyniki potwierdziły, że ‘Galaxy F 1 ’ należy do odmian o bardzo dobrej zdolności przechowalniczej. Po okresie czteromiesięcznego przechowywania wahania zawartości cukrów rozpuszczalnych oraz suchej masy były niewielkie i nie stwierdzono wyraźnego ich związku z nawożeniem. Prawidłowością było podwyższenie poziomu związków fenolowych oraz wolnych aminokwasów po przechowywaniu. Istotnie większy wzrost zawartości wolnych aminokwasów stwierdzono wówczas w przypadku nawożenia kapusty siarczanem amonu. Tuż po zbiorze istotnie mniejszą zawartość tiocyjanianów wykazano w kapuście nawożonej RSM-em. Jednak poziom zawartości tych związków wzrósł po przechowywaniu główek o około 45%, niezależnie od sposobu aplikacji nawozu.

Journal

Annales UMCS, Horticulturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References