Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The effect of weed control methods on yield and some quality parameters of the grain of durum wheat ( Triticum durum Desf.) and common wheat ( Triticum aestivum L.)

The effect of weed control methods on yield and some quality parameters of the grain of durum... Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na plon i wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy twardej ( Triticum durum Desf.) i zwyczajnej ( Triticum aestivum L.) W latach 2003-2005 badano plonowanie i jakość ziarna dwóch linii pszenicy twardej (długosłomej i ościstej LGR 1359/8 i bezostnej o krótkiej słomie LGR 899/17A) w porównaniu z odmianą Helia pszenicy zwyczajnej, w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. Doświadczenie założono metodą split-plot w trzech powtórzeniach, na glebie brunatnej wytworzonej z lessu w Zakładzie Doświadczalnym w Czesławicach (Płaskowyż Nałęczowski). W doświadczeniu porównywano sześć sposobów regulacji zachwaszczenia, tj. mechaniczny, mechaniczno-chemiczny i mechaniczny, z zastosowaniem pełnej i obniżonej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL (300 g·l -1 mekoprop + 200 g·l -1 MCPA + 40 g·l -1 dicamba), w terminie optymalnym i opóźnionym, z obiektem kontrolnym nieodchwaszczanym. Plon ziarna pszenicy twardej był przeciętnie w wieloleciu o 28,7% niższy w porównaniu z plonem pszenicy zwyczajnej. Zawartość białka ogólnego i ilość glutenu mokrego w ziarnie pszenicy twardej były zadowalające jedynie w roku 2003 o korzystnym przebiegu pogody. Lepszą jakością charakteryzował się jednak gluten pszenicy zwyczajnej. Herbicyd zastosowany w obniżonej dawce, podobnie jak w dawce zalecanej, nie pogorszył badanych cech. Natomiast bronowanie połączone z herbicydem, jak i sam zabieg bronowania, oddziaływały gorzej na plon ziarna w porównaniu z metodą chemiczną. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Annales UMCS, Agricultura de Gruyter

The effect of weed control methods on yield and some quality parameters of the grain of durum wheat ( Triticum durum Desf.) and common wheat ( Triticum aestivum L.)

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-effect-of-weed-control-methods-on-yield-and-some-quality-SQBW8Rec0C
Publisher
de Gruyter
Copyright
Copyright © 2011 by the
ISSN
0365-1118
DOI
10.2478/v10081-011-0010-z
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

Wpływ sposobów regulacji zachwaszczenia na plon i wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy twardej ( Triticum durum Desf.) i zwyczajnej ( Triticum aestivum L.) W latach 2003-2005 badano plonowanie i jakość ziarna dwóch linii pszenicy twardej (długosłomej i ościstej LGR 1359/8 i bezostnej o krótkiej słomie LGR 899/17A) w porównaniu z odmianą Helia pszenicy zwyczajnej, w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia. Doświadczenie założono metodą split-plot w trzech powtórzeniach, na glebie brunatnej wytworzonej z lessu w Zakładzie Doświadczalnym w Czesławicach (Płaskowyż Nałęczowski). W doświadczeniu porównywano sześć sposobów regulacji zachwaszczenia, tj. mechaniczny, mechaniczno-chemiczny i mechaniczny, z zastosowaniem pełnej i obniżonej dawki herbicydu Chwastox Trio 540 SL (300 g·l -1 mekoprop + 200 g·l -1 MCPA + 40 g·l -1 dicamba), w terminie optymalnym i opóźnionym, z obiektem kontrolnym nieodchwaszczanym. Plon ziarna pszenicy twardej był przeciętnie w wieloleciu o 28,7% niższy w porównaniu z plonem pszenicy zwyczajnej. Zawartość białka ogólnego i ilość glutenu mokrego w ziarnie pszenicy twardej były zadowalające jedynie w roku 2003 o korzystnym przebiegu pogody. Lepszą jakością charakteryzował się jednak gluten pszenicy zwyczajnej. Herbicyd zastosowany w obniżonej dawce, podobnie jak w dawce zalecanej, nie pogorszył badanych cech. Natomiast bronowanie połączone z herbicydem, jak i sam zabieg bronowania, oddziaływały gorzej na plon ziarna w porównaniu z metodą chemiczną.

Journal

Annales UMCS, Agriculturade Gruyter

Published: Jan 1, 2011

References