Get 20M+ Full-Text Papers For Less Than $1.50/day. Start a 14-Day Trial for You or Your Team.

Learn More →

The knowledge of the inhabitants of Lesser Poland about the profession of an occupational therapist

The knowledge of the inhabitants of Lesser Poland about the profession of an occupational therapist References1. Bac A. editor. Terapia Zajęciowa. Warszawa: PZWL; 2016.2. Polatajko HJ, Townsend EA, Craik J. The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E). In: Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision of Health Well-being and Justice through Occupation. Townsend EA, Polatajko HJ Eds. Ottawa: CAOT Publications ACE; 2007:22-36.3. Bac A, Bednarczuk G, Kulis A, Kucharczyk B. Charakterystyka terapii zajęciowej jako profesji oraz specyfika pracy terapeuty zajęciowego. Post Rehab 2011; 13(2):43-50.4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776.5. Iwama MK, Thomson NA, Macdonald RM. The Kawa model: the Power of culturally responsie occupantional therpay. Disability Rehabilitation 2009; 31(14):1125-35.6. Dukan EAS. editor. Foundations for Practice in Occupational Therapy, Edinburgh: Churchill Livingstone; 2011: 49-137.7. Milanowska K. Terapia zajęciowa. Warszawa: PZWL; 1965.8. Nawrot J. Ergoterapia dziecka upośledzonego fizycznie. Warszawa: PZWL; 1973.9. Söderback I. Occupantional Therapy: Emphasis on Clinical Practice., London-New York: Springer; 2009:13-38.10. Law M., Baptiste S., McColl M., Opzoomer A., M.Sc., Polatajko H., Pollock N.: The Canadian Occupational Performance Measure: An Outcome Measure for Occupational Therapy, Canadian Journal of Occupational Therapy 1990; 57: 82-7.11. Perrin T. Rola terapeuty zajęciowego. Psychiatria 2005: 93-4.12. Baum E. Terapia Zajęciowa. Warszawa: Fraszka edukacyjna; 2008.13. Milanowska K. Techniki pracy w terapii zajęciowej. Warszawa: PZWL; 1982.14. Svestkova O, Svecena K, Formankova P. Is it Occupational therapy important in the process of Rehabilitation? Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania 2014, 3: 59-80.15. Willard HS, Spackman CS. Occupational Therapy is Art and Science. W: Cohn E, Crepeau EB, Boyt-Schell BA (red.). Willard and Spackmana Occupational Therapy. Philadelphia: Lippincott & Wilkins; 2008: 12-27. http://www.deepdyve.com/assets/images/DeepDyve-Logo-lg.png Advances in Rehabilitation de Gruyter

The knowledge of the inhabitants of Lesser Poland about the profession of an occupational therapist

Advances in Rehabilitation , Volume 31 (4): 10 – Dec 20, 2017

Loading next page...
 
/lp/de-gruyter/the-knowledge-of-the-inhabitants-of-lesser-poland-about-the-profession-XzrAsskcVI
Publisher
de Gruyter
Copyright
© Academy od Physical Education in Warsaw
ISSN
1734-4948
eISSN
1734-4948
DOI
10.1515/rehab-2015-0077
Publisher site
See Article on Publisher Site

Abstract

References1. Bac A. editor. Terapia Zajęciowa. Warszawa: PZWL; 2016.2. Polatajko HJ, Townsend EA, Craik J. The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E). In: Enabling Occupation II: Advancing an Occupational Therapy Vision of Health Well-being and Justice through Occupation. Townsend EA, Polatajko HJ Eds. Ottawa: CAOT Publications ACE; 2007:22-36.3. Bac A, Bednarczuk G, Kulis A, Kucharczyk B. Charakterystyka terapii zajęciowej jako profesji oraz specyfika pracy terapeuty zajęciowego. Post Rehab 2011; 13(2):43-50.4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U. 1997 nr 123, poz. 776.5. Iwama MK, Thomson NA, Macdonald RM. The Kawa model: the Power of culturally responsie occupantional therpay. Disability Rehabilitation 2009; 31(14):1125-35.6. Dukan EAS. editor. Foundations for Practice in Occupational Therapy, Edinburgh: Churchill Livingstone; 2011: 49-137.7. Milanowska K. Terapia zajęciowa. Warszawa: PZWL; 1965.8. Nawrot J. Ergoterapia dziecka upośledzonego fizycznie. Warszawa: PZWL; 1973.9. Söderback I. Occupantional Therapy: Emphasis on Clinical Practice., London-New York: Springer; 2009:13-38.10. Law M., Baptiste S., McColl M., Opzoomer A., M.Sc., Polatajko H., Pollock N.: The Canadian Occupational Performance Measure: An Outcome Measure for Occupational Therapy, Canadian Journal of Occupational Therapy 1990; 57: 82-7.11. Perrin T. Rola terapeuty zajęciowego. Psychiatria 2005: 93-4.12. Baum E. Terapia Zajęciowa. Warszawa: Fraszka edukacyjna; 2008.13. Milanowska K. Techniki pracy w terapii zajęciowej. Warszawa: PZWL; 1982.14. Svestkova O, Svecena K, Formankova P. Is it Occupational therapy important in the process of Rehabilitation? Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania 2014, 3: 59-80.15. Willard HS, Spackman CS. Occupational Therapy is Art and Science. W: Cohn E, Crepeau EB, Boyt-Schell BA (red.). Willard and Spackmana Occupational Therapy. Philadelphia: Lippincott & Wilkins; 2008: 12-27.

Journal

Advances in Rehabilitationde Gruyter

Published: Dec 20, 2017

References